Lịch Tâm Sự Về Việc Khánh Thành Đình Làng -Từ Milwaukee

 Lịch Tâm Sự Về Việc Khánh Thành Đình Làng - Từ Milwaukee

Xin chào bà con Làng Phương Diên Thân Mến:

Xin tạm gọi là Lịch, có gì xin mấy ôn mệ, chú bác, o dì và cậu mợ thứ lổi. Lịch sinh ra và đã sống tại Làng Phương Diên 21 năm, tuy thời gian không ngắn và cũng không đũ dài để biết hết tâm tư và nguyện vọng, vì lúc đó tuổi đời chưa đủ nhận thức để nói lên những gì mình muốn nói. Cho đến bây giờ Lịch xa Quê Hương đã 20 nặm, nhưng Lịch thường xuyên về thăm gia đình và bà con Làng Phương Diên hằng năm, nhưng Lịch nhớ nhất là lúc Làng Phương Diên đón nhận Bằng Văn Hóa do ủy ban Xã Phú Diên trao, lúc đó vợ chồng Lịch cũng có ra tham dự. Lịch rất vui và suy nghĩ bây giờ bà con Làng Phương Diên làm những gì đều có văn hóa.  Hai chử văn hóa đó sẻ đem lại tình cảm Quê Hương Làng Phương Diên càng gắn bó thêm dù ở xa hoặc gần.


Bây giờ Lịch muốn nói ra đây có 2 vấn đề mà Lịch muốn nói, Quê Hương Làng Phương Diên có 2 nơi quan trọng đó là Chùa và Đình. Bà con Làng Phương Diên có công nhận không? Lịch không đi sâu vào những vánh đề khác nhưng Lịch muốn nói đến việc Chùa Khánh Thành, lúc đó vợ chồng Lịch cũng từ Sài Gòn ra tham dự. Trong lúc chùa Khánh Thành Chùa có dọn bửa cơm thân mật để bà con Làng Phương Diên qui tụ và chiêm ngưỡng ngôi Chùa mới của Làng. Trong lúc tổ chức cũng không thể nào tránh khỏi sự thiếu sot, trong bửa cơm đó Lịch ngồi chung với mấy anh chị trong Làng, Lịch xa Quê Hương đã lâu nên không nhớ hết trên củaa mấy anh chị đó. Trong bửa cơm đó chỉ có nước tương, chao và mấy dĩa rau xào mà thôi, nhưng Lịch và mấy anh chị đó cũng thấy rất vui và hạnh phúc. Hạnh phúc vì chúng ta đã được ngôi trước ngôi Chùa dung cơm và đã có ngôii Chùa mới.

Bây giờ Lịch xin nói đến việc đình. Chúng ta là con Làng Phương Diên, việc xây dựng lên ngôi đình cho đến khi hoàn tất đó là một kỳ công không nhỏ. Bà con ở hải ngoại đã đóng một số tiền lớn, còn bà con trong làng đóng mổi hộ 200 ngàn đồng Việt Nam. Nhưng cũng có một số bà con trong Làng quá nghèo không thể đóng nổi số tiền đó, nhưng dù sao ngôi Đình Làng đã hoàng tất và đi vào Đại Lể Khánh Thành. Dù Lịch không trực tiếp mắt thấy tai nghe như anh Chạy, nhưng Lịch cũng có nghe qua và cũng có những thắc mắc. Lúc Lịch đang ở Việt Nam theo như Lịch được biết là ba của Lịch (Bác Duệ), anh Thương, bác Toản và mấy bác lớn tuổi nữa nằm trong ban điều hành của Làng. Tạm gọi chung là nhân vật chính, nhưng khi đình đi vào Đại Lể Khánh Thành lại không có mấy bác đó tham dự. Lịch không hỏi ba của Lịch nhưng Lịch tự hỏi tại sao? Tại sao? Và trong lúc Khánh Thành Lịch cứ nghĩ bà con sẽ tập trung tại đìng để dung một bửa cơm. Theo như Lịch được biết rất đông bà con muốn tập trung tại đình trước hết là tham dự Đại Lể Khánh Thành và sau đo sẻ có một bửa tiệc nhỏ dù đó chỉ một vắt xôi và muối mè nhưng ở đây lại không có chuyện đó.

Phải chăng có chuyện gì đã xảy ra không, thưa Làng? Theo như Lịch biết, tiền thì không thiếu để làm một đại tiệc để bà con tập trung tại đình (đời người chỉ có một lần thôi) và một chuyện nữa nếu bà con ở xa biết thì sẻ rất đau long. Những bà con qué nghèo không thể đóng nổi 200 ngàn đồng VN trước đó Làng đã gạch tên không có tên Danh Sách của Vạn Đua. Bà con Làng Phương Diên nghe vậy có đau long không? Lịch chỉ nói ra nổi lòng của Lịch mà thôi, có gì thiếu lổi mong bà con hỷ xả.

Trần Thị Lịch